Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2013. január 4., péntek

A melléknevek fokozása és vonzatai

Előre szólok, hogy nem lesz rövid anyag...
KATT!...ha érdekel!

1. Alapfok

Ez gyakorlatilag a szótárban megtalálható alak.
Az előző anyagban láttuk, hogy vannak egyalakú, kétalakú és háromalakú melléknevek.
Ismét felhívom a figyelmet, hogy a mellékneveket mindig egyeztetni kell!
Összehasonlításkor általában 2 szerkezetet használunk:
éppen olyan - aussi...que
pl.:
Péter est aussi grand que János. - Péter éppen olyan nagy, mint János.
nem olyan - pas si ...que
pl.:
Kati pas si grande que Anna. - Kati nem olyan nagy, mint Anna.

2. Középfok

A franciában nem jellel (-bb), hanem határozószóval képezzük.
Kétféle irányban is!
felfelé - plus (inkább)
lefelé - moins (kevésbé)
Az utóbbi esetben a magyarban inkább az ellentétes értelmű melléknevet használjuk, viszont a franciában inkább ezt a "moins" határozószóval fejezzük ki.
pl.: moins grand - kevésbé nagy (a magyarban kisebb)

Itt is hasznájuk az összehasonlító szerkezeteket a "que" hasonlítószóval!
pl.:
Je suis plus grande que toi. - Nagyobb vagyok nálad.

3. Felsőfok

A középfok elé tett határozott névelővel fejezzük ki, amit természetesen mindig egyeztetünk!
pl.:
le plus grand / le moins grand
la plus grande / la moins grande
les plus grands, les plus grandes / les moins grands, les moins grandes

A határozott névelő helyett néha jelzői birtokos névmás is állhat!
pl.:
mon plus grand livre - a legnagyobb könyvem

Itt is használjuk az összehasonlító szerkezetet, de itt a "de" viszonyszó vagy a határozott névelő összevont alakjai (du, de la, de l', des) állnak!
pl.:
Péter est plus grand des élèves. - Péter a legnagyobb a tanulók közül.
Kati est plus grande de ses amis. - Kati  a legnagyobb a barátai közül.

4. Abszolút felsőfok

Akkor használjuk, ha a személyek vagy tárgyak tulajdonságainak magas fokát csak önmagukban akarjuk érzékeltetni.
Vagyis nem akarjuk más személyek vagy tárgyak tulajdonságaival összahasonlítani őket.

A magyarban a "nagyon", "igen", "erősen", "végtelenül", stb. kifejezéseknek felelnek meg.
A franciában a következő határozókkal fejezzük ki:
très
fort
bien
extrêmement
infinement
stb.
pl.:
Cette table est fort jolie. - Ez az asztal igen csinos.

5. Túlzó fok

A túlzott mértéket fejezzük ki  a "trop" (túl, túlságosan) határozószóval.
pl.:
Cette table est trop grande. - Ez az asztal túl nagy.

Végezetül lássuk ezeket egy táblázatban a grand(e) melléknévvel:

  Alapfok Középfok Felsőfok
Felfelé Lefelé Felfelé Lefelé
E.sz. hímnem grand plus grand moins grand le plus grand le moins grand
E.sz. nőnem grande plus grande moins grande la plus grande la moins grande
T.sz. hímnem grands plus grands moins grands les plus grands les moins grands
T.sz. nőnem grandes plus grandes moins grandes les plus grandes les moins grandes
           
Hasonlító szerkezet aussi…que …que …de, du, de la, de l', des
pas si…que

Abszolút felső fok Túlzó fok
très... trop…
fort...
bien...
stb.

6. A melléknevek vonzatai

Számos melléknév mellett mindig egy (esetleg több) viszonyszót találunk, és értelmét csak ezekkel a viszonyszókkal együtt kapja meg!
Ezt úgy is ki szokták fejezni, hogy állandó határozójuk vagy állandó vonzatuk van.

Legtöbbször a "de" és az "à" viszonyszókkal találkozunk, de mások is előfordulhatnak.
Illetve vannak olyan melléknevek, amiknek több vonzata is van.

A teljesség igénye nélkül néhány:
  • être fier de... - büszkének lenni valakire vagy valamire
  • être plein de... - telve lenni valamivel
  • être capable de... - képesnek lenni valamire
  • être sûr de... - bizonyosnak lenni valakiben vagy valamiben
  • être content de... - elégedettnek lenni valakivel vagy valamivel
  • être sensible à... - érzékenynek lenni valamire
  • être bon à... - jónak lenni valamire (valamilyen célra)
  • être bon pour... vagy envers... - jónak lenni valakihez
  • être aimable avec... vagy envers... - szívesen lenni valakihez, valakivel
  • être aimable pour... - szívesen megtenni valamit
stb.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése