Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2012. április 19., csütörtök

2. francia nyelvtan - a határozott névelő

A határozott névelő (Articles définis)

A határozott névelő a már ismert, közelebbről meghatározott főnévre mutat rá.
„Arra a bizonyosra, amelyről már beszéltünk!”

A határozott névelőnek három alakja létezik

hímnem egyes számban (masculin singulier): le [lə]
nőnem egyes számban (féminin singulier): la [lá]
többes számban mindkét nemben (pluriel): les [lé]

Magánhangzóval vagy néma h-val kezdődő főnév esetén az egyes számú határozott névelőből az e vagy a kiesik, és aposztróffal kapcsolódik az l a főnévhez: l’ [l]
pl.: l'école [lékol], l'homme [lom]

Tekintve, hogy ez az alak nem mutatja meg a főnév nemét ebben az esetben, célszerű az ilyen szavakat határozatlan névelővel megtanulni!

A többes számú alak hangkötéssel kapcsolódik a magánhangzóval, vagy néma h-val kezdődő főnevekhez.
Pl.: les écoles [lézékol]

Ez pedig franciául:

le + consonne = le [lə]
la + consonne = la [lá]
le/la + voyelle ou h muet = l’ [l]
les + consonne = les (pas de liaison) [lé]
les + voyelle ou h muet = les (liaison) [léz]

Ezalól kivételt képeznek: le oui, la ouate, le un (számnév), le onze, le onzième

Kiejtés tekintetében a határozott és a határozatlan névelő is szorosan kapcsolódik a főnévhez, ezért köztük sohasem szabad szünetet tartani!

Amennyiben a határozott névelő előtt közvetlenül à vagy de elöljáró szerepel, akkor a következő összevonási szabályok érvényesek:

à + le → au
de + le → du
à + la → à la
de + la → de la
à + l’ → à l’
de + l’ → de l’
à + les → aux
de + les → des

Pl.:

Je vais au match. - Megyek a meccsre.
(Az „aller” – menni igénél az első oszlopot használjuk!)
Je viens du match. – A meccsről jövök.
(A „venir” – jönni igénél pedig a másodikat!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése