Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2014. március 28., péntek

A visszaható és kölcsönös igék


Szerencsére kapok híreket a nyelvtanfolyamról, így tudom, hogy az „-er” végű igékkel együtt a visszaható igéket is tanulták.
KATT!

Így a rendhagyó ragozások előtt erről írnék pár sort!
A szerepük, ugyanaz, mint a magyar nyelvben, csak ők a „se” [szö] visszaható névmás megfelelő alakjaival képezik.
Ha franciáról magyarra akarod fordítani szótár segítségével, akkor a névmás nélkül kell rákeresned!
Pl.: Ha azt keresed a szótárban, hogy „ se laver” [szölávé], akkor a „laver” [lávé] igénél kell keresned.
Ezt fogod találni: laver – mosni, se laver – mosakodni (azaz mosni magunkat)

Az ige ragozása ugyanaz, mintha nem lenne előtte a „se” visszaható névmás!
A visszaható névmás alakjai pedig így néznek ki:

Személyes névmás
Mássalhangzó előtt
Kiejtése
Magánhangzó vagy néma „h” előtt
Kiejtése
Je
me
m’
m
Tu
te
t’
t
Il/Elle/On
se
szö
s’
sz
Nous
nous
nu
nous
nuz
Vous
vous
vu
vous
vuz
Ils/Elles
se
szö
s’
sz
(A kékkel jelölt „z”-k hangkötést jelölnek!)

Tehát:
Je me lave [zsömöláv] – én mosakszom
Tu te laves [tütöláv] – te mosakszol
Il/Elle/On se lave [il/el/onszöláv] – ő mosakszik/mi mosakszunk
Nous nous lavons [nunulávon] – mi mosakszunk
Vous vous lavez [vuvulávé] – ti mosakodtok/ön mosakszik
Ils/Elles se lavent [il/elszöláv] – ők mosakodnak

A második esetben:
habille – öltöztetni [ábij], s’habiller – öltözködni [szábij] (azaz felöltöztetni magam)
Je m’habille [zsömábij] – én öltözködöm
Tu t’habilles [tütábij] – te öltözködsz
Il/Elle/On s’habille [il/el/onszábij] – ő öltözködik/mi öltözködünk
Nous nous habillons [nunuzábijon] – mi öltözködünk
Vous vous habillez [vuvuzábijé] – ti öltözködtök/ön öltözködik
Ils/Elles s'habillent [ilszábij/elszábij] – ők öltözködnek

Ha már szó esett az igék tagadásáról, akkor itt is felsorolom ezeket az alakokat a legegyszerűbb „ne…pas” szerkezetben:

doucher [dusé] – zuhanyozni valakit, se doucher [szödusé] – zuhanyozni (magamat)

Je ne me douche pas [zsönömöduspá]
Tu ne te douches pas [tünötöduspá]
Il/Elle/On ne se douche pas [il/el/onnöszöduspá]
Nous ne nous douchons pas [nunödusonpá]
Vous ne vous douchez pas [vunövuduspá]
Ils/Elles ne se douchent pas [il/elnöszöduspá]

Az ilyen alakú igék nagy része visszaható ige, de vannak köztük kölcsönös igék is.
Formailag megegyeznek a visszaható igék alakjaival, de nem visszahatást, hanem kölcsönösséget fejeznek ki, amit a magyarban talán az „egymást” névmással lehetne leírni.
Ezért az ilyen igéknek, csak többes számú alakjai vannak!
Ilyen ige például a saluer [szálüé] – üdvözölni, se saluer [szöszálüé] – üdvözölni egymást.
Vagyis az egyik fél is köszön a másiknak, de a másik fél is visszaköszön.
Ragozásban nem különböznek, de csak többes számban van értelme használni!
Vigyázat, az egyszerűbb szótárak nem jelzik ezt a kölcsönös igealakot általában!

Nous nous saluons [nunuszálüon] – mi üdvözöljük egymást
Vous vous saluez [vuvuszálüé] – ti üdvözlitek egymást
Ils/Elles se saluent [il/elszöszálü] – ők üdvözlik egymást

Rengeteg ilyen képzésű ige van!
Sorolok párat, de kiejtés és jelentés nélkül, hogy dolgozzatok ti is!
Vigyázzatok, mert van köztük rendhagyó ragozású ige is, ezeket próbálom majd egy színnel jelölni, ezeknek a ragozásával majd később foglalkozunk!
se laver
se sécher
s’essuyer
s’appeler
se placer
s’habiller
se regarder
se sentir
se tourner
se lever
se coucher
s’arrêter
se promener
se souvenir (a venir igének megfelelően ragozzuk)
se taire
se rencontrer
se saluer
se quitter
se quereller

Jó munkát a szótárazáshoz, illetve a ragozás gyakorlásához!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése