Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2014. február 21., péntek

Az "er" végű igék ragozása

Hát akkor vágjunk bele az igék ragozásába, először a szabályos eseteket nézzük meg, a rendhagyó igékkel majd másik bejegyzésekben fogok foglalkozni.
KATT!

A francia igéket 3 csoportba soroljuk, ezeket fogom majd jellemezni, de rögtön hozzáteszem, hogy mindegyik csoportnál rengeteg kivétel van!
Viszont egy bejegyzésben túl hosszú lenne ezeket is felsorolni, sőt külön bejegyzést szánok a csoportokra is.
1.csoport
Ide tartoznak az „er” végű igék.
Először az ige tövét kell megkeresnünk, ami nagyon egyszerű, mert csak levágjuk a végéről az „er”-t.
Például:
chanter [santé] – énekelni…a töve chant [sant]
Eddig egyszerű!
Utána jönnek a személyragok, amit a végéhez kell illeszteni:
Egyes szám 1. személyben: e [Ø] (nem ejtjük ki)
                     2. személyben: es [Ø]
                     3. személyben: e [Ø]
Többes szám 1. személyben: ons [on]
                       2. személyben: ez [é]
                       3. személyben: ent [Ø]
Azaz:
Je chante [zsösant]
Tu chantes [tüsant]
Il/Elle/On chante [ilsant/elsant/onsant]
Nous chantons [nusanton]
Vous chantez [vusanté]
Ils/Elles chantent [ilsant/elsant]

A hangkötés érzékeltetése miatt egy magánhangzóval kezdődő igét is elragozok!
Például:
écouter [ékuté] – hallgatni…a töve écout [ékut]

J’écoute [zsékut]
Tu écoutes [tüékut]
Il/Elle/On écoute [ilékut/elékut/onékut]
Nous écoutons [nuzékuton] (itt van a „z” hangkötés)
Vous écuoutez [vuzékuté] (itt is)
Ils/Elles écoutent [ilzékut/elzékut] (itt is)

Ugye nem felejtettétek el, hogy a „néma h”-val kezdődő igéknél is van hangkötés!

Vigyázat!
Ebben a csoportban rengeteg kivétel van!
Én most felsorolok pár igét, amiken gyakorolhattok:
danser [danszé] – táncolni
parler [párlé] – beszélni
travailler [trávájé] – dolgozni
demander [dömandé] – kérni
étudier [étüdié] – tanulni
marcher [mársé] – menni, gyalogolni
aimer [emé] – szeretni
habiter [ábité] – lakni
regardez [rögárdé] – nézni
penser [panszé] – gondolni
couper [kupé] – vágni
creuser [krözé] – ásni
porter [porté] – vinni
sauter [szoté] – ugrani, ugrálni
ramper [ranpé] – mászni
laver [lávé] – mosni
tricoter [trikoté] – kötni
jouer [zsué] – játszani
bagarrer [bágáré] – verekedni
cacher [kásé] – eldugni
souffler [szuflé] – elfújni
tirer [tiré] – húzni
pousser [puszé] – tolni
tomber [tonbé] – elesni

Ennyi talán elég, igyekeztem olyan igéket választani, amiknek az életben is hasznát veszitek.
Jó ragozást, jó tanulást!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése