Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2014. május 26., hétfő

Helyhatározók


Ez a témakör kicsit bonyolultabb, mint gondolnánk, mert van bőven speciális eset!
Azt gondolhatnánk, hogy egyszerű a „Hol?” , „Hová?”, „Honnan?” kérdésekre válaszolni, pedig nem minden esetben.
KATT!
A kérdés mindegyik esetben úgy kezdődik, hogy „Où” [u]…
Où es-tu? [uetü] – Hol vagy?, ezt az être” igével képezzük
Où vas-tu ? [uvátü] – Hová mész ?, ezt az aller” igével képezzük
Où viens-tu ? [uviantü] – Honnan jöttél ?, ezt az venir” igével képezzük

A helyhatározók tekintetében az első 2 csoport összefügg, hiszen ugyanazokat a szerkezeteket használjuk a francia nyelvben (csak megfelelően fordítjuk), a harmadik kérdésre másképpen kell válaszolni, viszont sokkal könnyebb a használata, mert nincsenek kivételek.
Így egyértelmű, hogy ezt a 2 csoportot részletezem.

De haladjunk sorban!
Itt és ott…
ici [iszi] – itt
là [lá] – ott
De! A mai francia nyelvben az „ici” megőrizte az eredeti „itt” jelentését, viszont a „là” jelentheti azt is, hogy „itt”!
Je suis là. [zsöszüilá] – Itt vagyok.
De az is igaz, ha párhuzamosan használjuk a két helyhatározót, akkor a jelentése módosulhat : egyik helyen illetve másik helyen, egyszer illetve máskor, stb.
Pl. :
Ici il pardonne, là il punit. – Egyszer megbocsát, máskor büntet.

További helyhatározók :
dans [dan] – ban, - ben, de időnként –on, -en, ön, sőt néha –ra, -re is ...
Pl. :
dans un garage – egy garázsban
dans la rue – az utcán, az utcára
stb.
sur [szür] – on, -en, -ön, de –ra, -re is néha, időnként –ba, -be, –ban, -ben ...
Pl. :
sur la maison – a házra, a házon
sur le port – a kikötőbe, a kikötőben
stb.
en [an] – ba, -be, -ban, -ben, de lehet –on, -en, -ön, sőt –ra, -re is ...
en France – Franciaországba, Franciaországban
en train – vonaton, vonatra
stb.

Gondolom, itt már sokan megijedtek, hogy akkor melyiket, mikor ???
Igen, sajnos nincs pontos párhuzam a magyar ragok, névutók és a francia viszonyszók között, de azért próbálom kicsit rendszerezni, bár nagyon nehéz témakör ez !
De előtte még a viszonyszós szerkezetekre is ki kell térni:
à [á] – ba, -be, -ban, -ben, -hoz, -hez, -höz, stb.
Az egyes számú, határozott névelős főnevek előtt gyakori.
Pl.:
à la maison – otthon, haza (à + la)
à l’école – az iskolában, az iskolába (à + l’)
au cinéma – moziba, moziban (à + le)
stb.
Többes számban, illetve nem határozott névelőknél általában a „dans” használatos, de nem mindig!
Pl.:
aux toilettes – a WC-ben, a WC-n (à + les)
dans les cinémas – a mozikban
dans un cinéma – egy moziban
stb.

de [dö] – ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től
Hozzá kapcsolódik a határozott névelő!
Pl.:
de la gare – az állomástól (de + la)
de l’école – az iskolából, az iskoláról, az iskolától (de + l’)
du garage – a garázsból (de + le)
des toilettes – a WC-ből (de + les)
stb.

Sajnálom, vannak még, de most ezt a párat tegyük kicsit rendbe!
Térjünk vissza a 2 csoporthoz, „Hol vagyunk?”,  illetve „Hová megyünk?”, az első esetben az „être”, a másodikban az „aller” igét használjuk, de a vonzatok megegyeznek.

Földrajzi nevek esetén:
-          - kontinensnevek
-          - nőnemű, egyes számú országnevek
-          - magánhangzóval kezdődő, hímnemű, egyes számú országnevek
-          - francia régiók neve
esetén az „en” viszonyszót használjuk.
Pl.:
en Amérique – Amerikában, Amerikába
en Suisse – Svájcban, Svájcba
en Iran – Iránban, Iránba
en Franche-Comté – Franche-Comté régióban, Franche-Comté régióba
stb.
Mássalhangzóval kezdődő, hímnemű országnevek esetén az à + határozott névelős alakot kell használni.
Pl.:
au Japon – Japánban, Japánba
aux États-Unis – az Egyesült államokban, az Egyesült államokba
stb.
Városok esetében csak az à viszonyszót használjuk.
Pl.:
à Paris – Párizsban, Párizsba
stb.

Közlekedési eszközök esetén:
Általában az „en” viszonyszót használjuk azoknál a járműveknél, aminek a belsejében utazunk.
Pl.:
en voiture – autóval
stb.
Amire ráülünk, ott az à viszonyszót használjuk.
Pl.:
à moto – motorral (bár ennél éppen az en moto is elfogadható)
à cheval – lóháton
stb.

Komplikált? Igen, nekem is az!
Ehhez még sajnos hozzájön egy újabb eset, ha személyekhez megyünk, akkor a „chez” [sé] viszonyszót kell használnunk.
Pl.:
Je suis chez le dentiste. – A fogorvosnál vagyok.
Je vais chez le dentiste. – A fogorvoshoz megyek.
stb.

A másik csoport, a „Honnan jövünk?” sokkal egyszerűbb, itt a „venir” igét kell használni, és utána ki kell tenni a „de + határozott névelő” összetételt.
Pl.:
Je viens de la gare. – Az állomásról jövök.
Tu viens de l’école. – Az iskolából jössz.
Il vient du magasin. – A boltból jön.
Nous venons des toilettes. – A WC-ről jövünk.
stb.
Hamarosan teszek fel gyakorló feladatsort is, az önkéntes lektoromat pedig szépen megkérem, hogy javítson, ha hibát talált!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése