Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2014. április 1., kedd

A rendhagyó ragozású "ir" végű igék


Akkor folytassuk rendhagyó ragozású „ir” végű igékkel.
KATT!

A jó hír, hogy kevesebben vannak, mint az előző csoportban, a rossz hír, hogy ezt nem lehet rendszerbe foglalni, célravezetőbb a felsorolás…
Erre a csoportra általában jellemző, hogy a tőbővülést nem kapják meg az igék, azaz a „re” („er”) végű igék személyragjai közvetlenül a tőhöz kapcsolódnak.
De nem is a francia nyelvről lenne szó, ha nem lenne kivétel!
Ráadásul felléphet második, sőt harmadik tő is…
1. Courir [kurir] – futni
Itt elmarad a tőbővülés és a „re” végű igék személyragjait kell a tőhöz kapcsolni.
Je cours [zsökur]
Tu cours [tükur]
Il/Elle/On court [il/el/onkur]
Nous courons [nukuron]
Vous courez [vukuré]
Ils/Elles courent [il/elkur]

Ide tartozik még: accourir, parcourir, recourir, secourir

2. Ouvrir [uvrir] – kinyitni
Itt is elmarad a tőbővülés de az „er” végű igék személyragjait kell a tőhöz kapcsolni.
J’ouvre [zsuvr]
Tu ouvres [tüuvr]
Il/Elle/On ouvre [il/el/onuvr]
Nous ouvrons [nuzuvron]
Vous ouvrez [vuzuvré]
Ils/Elles ouvrent [ilzuvr/elzuvr]

Ide tartozik még: souffrir, offrir, couvrir, découvrir, cueillir, accueillir, recueillir

3. Dormir [dormir] – aludni
Itt elmarad a tőbővülés és a „re” végű igék személyragjait kell a tőhöz kapcsolni. Viszont egyes számban elhagyjuk a tő utolsó mássalhangzóját is!
Je dors [zsödor]
Tu dors [tüdor]
Il/Elle/On dort [il/el/ondor]
Nous dormons [nudormon]
Vous dormez [vudormé]
Ils/Elles dorment [il/eldorm]

Ide tartozik még: mentir, démentir, sentir, servir, sortir, partir, resservir, endormir, consentir, ressentir, se repentir, repartir, départir, desservir

4. Venir [vönir] – jönni
Itt elmarad a tőbővülés és a „re” végű igék személyragjait kell a tőhöz kapcsolni.
Ráadásul itt már megjelenik a második, sőt harmadik tő is!
Az egyes számú tő módosul (vien) és többes szám harmadik személyben még beszúrunk egy „n”-t is az orrhang kiküszöbölése miatt.
Hasonlóan a tenir igénél a tő „tien”-re változik.
Je viens [zsövian]
Tu viens [tüvian]
Il/Elle/On vient [il/el/onvian]
Nous venons [nuvönon]
Vous venez [vuvöné]
Ils/Elles viennent [il/elvien]

Ide tartozik még: devenir, intervenir, parvenir, revenir,se souvenir, provenir,prévenir, redevenir, survenir, convenir, appartenir,entretenir, maintenir, obtenir, retenir,soutenir,contenir, détenir, s’abstenir
(Ezeket nem kell külön megtanulni, látható, hogy bármilyen előtagot kacsolunk a „venir” vagy a „tenir” igéhez, akkor ugyanúgy kell ragozni!)

5. Mourir [murir] - meghalni
Itt elmarad a tőbővülés és a „re” végű igék személyragjait kell a tőhöz kapcsolni.
De ez kettőstövű ige, egyes számban, illetve többes szám harmadik személyben új tövet kap (meur [mör])
Je meurs [zsömör]
Tu meurs [tümör]
Il/Elle/On meurt [il/el/onmör]
Nous mourons [numuron]
Vous mourez [vumuré]
Ils/Elles meurent [il/elmör]

Ide tartozik még: acquérir (második töve acquier), illetve conquérir (második töve conquier)

6. Fuir [füir] – menekülni
Itt elmarad a tőbővülés és a „re” végű igék személyragjait kell a tőhöz kapcsolni.
Viszont itt többes szám első és második személyben lép fel új tő!
Je fuis [zsöfüi]
Tu fuis [tüfüi]
Il/Elle/On fuit [il/el/onfüi]
Nous foyons [nufojon]
Vous foyez [vufojé]
Ils/Elles fuient [il/elfüi]

Ide tartozik még: s’enfuir

7. Haïr [áir] – gyűlölni
Na, hát ő egyedül van ebben a csoportban!
Több probléma is van vele, bár itt fellép a tőbővülés.
Viszont miért is került oda az „i”-re az a két pont?
Ez a bontó ékezet, azaz tréma. A szerepe a kiejtésben van, ha nem lenne ott, akkor az „ai” betűcsoportot [e]-nek kellene ejteni.
Viszont az egyes számú alakokban ez eltűnik, így a ragozás így alakul:
Je hais [zsöe]
Tu hais [tüe]
Il/Elle/On hait [il/el/one]
Nous haïssons [nuáiszon]
Vous haïssez [vuáiszé]
Ils/Elles haïssent [il/eláisz]

Remélem mindenkinek feltűnt, hogy bár „h”-val kezdődik az ige, mégsem jelenik meg a rövidített „J’” személyes névmás, illetve hangkötés sincs.
Ennek az oka az, hogy ez egy „nehezített h” hang, amit szintén nem ejtünk ki, de tilos előtte hangkötést használni!

8. Jöhetnének még az „oir” végű igék, de ez megint hosszabb anyag, így egy külön írásban fogok róluk írni!

Jó tanulást gyerekek! Fel a fejjel, hiába támadnak engem rosszindulatú emberek, nem fogom abbahagyni!
Ezúton köszönöm a sok e-mailt és a hozzászólásokat, amik megerősítettek abban, hogy a támadások ellenére érdemes folytatnom!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése