Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2014. április 9., szerda

A módbeli segédigék

Kemény fába vágtam a fejszémet, de ezek az igék is beletartoznak az „oir” végű csoportba.
KATT!

Kezdő szinten elég nehéz ezekről beszélni, mivel a részletes ismeretükhöz szükség lenne más igeidőkre is, de mi még csak a jelen időnél tartunk…
De azért nézzük, mit is tudhatunk most!
A módbeli segédigék
-lehetőség
-valószínűség
-képesség
-szándék
-szükségesség stb. kifejezésére szolgálnak.
Az ilyen árnyalatokat kifejező szerkezetek 2 részből állnak:

ragozott rész
ragozatlan rész
valamelyik módbeli segédige ragozott alakja
az alapige főnévi igeneve

Viszont ezeket az igéket általában főigeként is használhatjuk, de akkor nem áll mellettük a másik ige főnévi igeneve (1 kivétel van).

A következő igék tartoznak ide:
-vouloir [vuloár] – akarni
-pouvoir [puvoár] – tudni, képesnek lenni, -hat, -het (ez a kivétel, nincs főigei használata)
-savoir [szávoár] – tudni
-devoir [dövoár] – kell, szükséges
-falloir [fáloár] – kell, szükséges (személytelen ige)

Ezeken kívül más árnyalatokat is kifejezhetnek, de ehhez sokszor más igeidőket kell használnunk.

Jelen idejű ragozásuk:
Vouloir [vuloár] – akarni
Je veux [zsövö]
Tu veux [tüvö]
Il/Elle/On veut [il/el/onvö]
Nous voulons [nuvulon]
Vous voulez [vuvulé]
Ils/Elles veulent [il/elvöl]

Pl.:
Je veux aller au cinéma. [zsövöálé o szinémá] – Moziba akarok menni.

Természetesen a francia nyelvben sem szép azt mondani, hogy „akarok”…
Helyette inkább használatos a „szeretnék” például, ahogyan a magyar nyelvben is, de ezt majd csak más igeidők megismerése után tudjuk kifejezni.
Ráadásul, ha ilyen finomított változatban fogalmazunk, akkor is illik kitenni minden kérés után a következő mondatot:
S’il vous plaît [szilvuple], ami talán leginkább a „Legyen szíves”-nek felel meg!

Pouvoir [puvoár] – tudni
Je peux [zsöpö] vagy Je puis [zsöpüi]
Tu peux [tupö]
Il/Elle/On peut [il/el/onpö]
Nous pouvons [nupuvon]
Vous pouvez [vupuvé]
Ils/Elles peuvent [il/elpöv]

Ezt az igét csak módbeli segédigeként használhatjuk, önálló igeként nem, azaz mindig ott kellene, hogy legyen mögötte egy másik ige főnévi igeneve.
De előfordulhat, hogy nincs ott…
Ilyenkor mindig meg kell nézni az előző mondatokat, mert ott van az ige, amit néha nem mondanak ki!
Egy személyes példa:
A kisebbik fiam a napokban ezt mondta a nagyobbiknak: „Je peux pas”
Itt remélem, hogy először feltűnik, hogy szóban sokszor elhagyjuk a „ne…pas” tagadópár első tagját.
Másodszor persze hiányoljuk az alapigét…
Az előzetes szituáció a következő volt: a nagyobbik kért egy játékot a kicsitől, amit ő nem akart odaadni.
A mondat nyelvtanilag helyesen: „Je ne peux pas donner.” – Nem adhatom oda.
Hát igen! A gyerekek gyorsan elsajátítják ezeket a szófordulatokat, nekünk viszont meg kell tanulnunk…

Pl.:
Nous pouvons manger. [nupuvon manzsé] – Ehetünk.
Tu peux revenir si tu veux. [tüpö rövönir szi tuvö] – Visszajöhetsz, ha akarsz.

Savoir [szávoár] – tudni
Je sais [zsösze]
Tu sais [tüsze]
Il/Elle/On sait [il/el/onsze]
Nous savons [nuszávon]
Vous savez [vuszávé]
Ils/Elles savent [il/elszáv]

Pl.:
Il sait bien nager. [ilsze bian názsé] – Jól tud úszni.

Devoir [dövoár] – kell, szükséges
Je dois [zsödoá]
Tu dois [tüdoá]
Il/Elle/On doit [il/el/ondoá]
Nous devons [nudövon]
Vous devez [vudövé]
Ils/Elles doivent [il/eldoáv]

Pl.:
Ils doivent partir. [ildoáv pártir] – Indulniuk kell.

Falloir [fáloár] – kell, szükséges
Személytelen ige, tehát csak egyes szám harmadik személyű alakja van, „il” személyes névmással.
Il faut [ilfo]

Pl.:
Il faut travailler. [ilfo trávájé] – Dolgozni kell.

Ehhez az igéhez hasonló a „pleuvoir” [plövoár] – esni, bár ezt nem használjuk módbeli segédigeként.
Il pleut [ilplö]

Pl.:
Il pleut à verse. [ilplö á versz] – Zuhog az eső.

Azt gondolom, hogy kezdő szinten ennyit elég tudni ezekről az igékről, majd a későbbiek során újra előkerülnek!
De ehhez még pár igeidőt meg kell tanulnunk, amikből van bőven:

 Ha a képre kattintotok, akkor a nagyításban jól látható!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése