Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2013. január 1., kedd

A melléknevek

Ez az anyag a nyelvtani blokkba kerül, a melléknevek anyagának első része!
KATT!..... ha érdekel!

1. A francia melléknév a mondatban állhat
 • az összetett állítmány névszói részeként.
  pl.: Le livre est bleu. -  A könyv kék.
 • vagy jelzőként
  pl.: C'est un livre bleu. - Ez egy kék könyv.
 Mindig igazodik nemben és számban a vele kapcsolatban álló főnévhez vagy névmáshoz.
Ez a melléknév egyeztetése!

2. A nőnemű alak jele az "e" (néma e ), tehát sosem hangzik, viszont az előtte álló mássalhangzó kiejtését sokszor meg változtatja.
pl.:
vert [ve:r] - zöld (hímnem), verte [vert] - zöld (nőnem)

Ha a nőnemű "e" előtt orrhang van, akkor mindig változik a kiejtés!
pl.: brun [brán] - barna (hímnem), brune [brün] - barna (nőnem)

3. Ha a melléknév már hímnemben is "e"-re végződik, akkor nem írjuk ki a nőnem jelét!
pl.: rouge - piros (mindkét nemben)
Már nem írom ki a kiejtéseket (hiszen egy egész fejezetben ezzel foglalkoztam) csak ahol a szöveg megköveteli.

4. Egyes melléknevek a nőnemet rendhagyó módon képezik, általában a kiejtés miatt.
pl.:
long - longue - hosszú
blanc - blanche - fehér
De természetesen ezt minden szótár jelzi!

5. A jelzőként álló melléknév általában a jelzett főnév mögött áll.
pl.:
le livre rouge - a piros könyv
Soha ne felejtkezzünk el az egyeztetésről!

Néhány melléknév azonban a jelzett főnév elé kerül!
pl.:
 • petit(e) - kicsi
 • grand(e) - nagy
 • és a jelzőként álló sorszámnevek, pl.: le premier livre - az első könyv
6. Néha az egyébként hátul álló melléknév is a jelzett főnév elé kerül.
Ilyenkor érzelmi hangsúly van rajtuk, és sokszor a jelentésben is kölönbség van.
pl.:
une femme pauvre - szegény (pénztelen) asszony
une pauvre femme - szegény (szánalomra méltó) asszony

Soha nem kerülhetnek a jelzett főnév elé a
 • színt
 • formát
 • népi vagy egyéb hovatartozást kifejező melléknevek!
7. A háromvégződésű melléknevek

Öt ilyen melléknév van, és ezt természetesen minden szótár jelzi.
Gyakorlatilag 2 hímnemű alakjuk van!
 • az egyiket a magánhangzóval vagy néma "h"-val kezdődő szavak előtt használjuk
 • a másikat a mássalhangzóval kezdődő szavak előtt
Ez is a magánhangzótorlódás elkerülésének egyik eszköze!
Ezek a következők:
Hímnemű
Nőnemű
jelentés
mássalhangzóval kezdődő
magánhangzóval vagy néma h-val kezdődő
szavak előtt
beau
bel
belle
szép
nouveau
nouvel
nouvelle
új
vieux
vieil
vieille
öreg, régi
fou
fol
folle
bolond, őrült
mou
mol
molle
puha, lágy

8. Rendhagyó nőnem

Azt gondolom ezzel külön kell foglalkoznom.
Hát akkor lássuk, mit is jelent ez!
Hangsúlyozom, itt is igaz, hogy a szabályok mellett mindig vannak kivételek:-)
a)
Az -er, -ier végződésű melléknevek nőnemben -ère, illetve -ière végződést kapnak.
pl.:
premier - première - első
b)
Az -s, -t, -l, -n végződésű melléknevek a mássalhangzójukat gyakran megkettőzik.
pl.:
gros - grosse - nagy
c)
Az -et végű melléknevek nőneme néha -ète alakot kap.
pl.:
discret - discrète - diszkrét
d)
Az -f végű melléknevek nőnemben -ve alakot vesznek fel.
pl.:
neuf - neuve - új
e)
A kiejtett "c" [k] végződésű melléknevek nőnemben rendszerint -que végződést kapnak.
pl.:
public - publique - publikus
f)
A néma -c-re végződő melléknevek -che végződést kapnak.
pl.:
blanc - blanche - fehér
g)
Az -x-re végződő melléknevek nőnemű alakja -se -re végződik.
pl.:
roux - rousse  - vörös
h)
A -teur végű melléknevek -teuse vagy -trice végződést kapnak nőnemben.
pl.:
flatteur - flstteuse - hízelgő
protecteur - protectrice - pártfogó
i)
Teljesen rendhagyó a következő 3 melléknév:
long - longue - hosszú
bénin - bénique - jóindulatú
favori - favorite - kedvenc

A melléknevek többesszámával majd külön anyagban foglalkozok!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése