Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2012. május 18., péntek

7. francia nyelvtan - a főnevek neme

A főnevek neme
A főnevek a személyeket, vagy tárgyakat nevezik meg.
A francia főneveknek nemük van, így megkülönböztetünk
·        nőnemű
·        hímnemű
főneveket.
Ezért létfontosságú, hogy a főneveket a névelőjükkel együtt tanuljuk meg!

Léteznek kétnemű főnevek is, ezek neme a jelölt személy természetes nemével egyeznek meg
pl.:
un/une adversaire – ellenfél
un/une artiste – művész
un/une enfant – gyerek
un/une journaliste – újságíró
un/une touriste – turista
stb.

Ezen utóbbiak esetén az általános fogalom kifejezéséhez a hímnemű névelőt használjuk
pl.: Je cherche un journaliste. - Keresek egy újságírót.

Végződése alapján csak ritkán dönthető el egy főnévről, hogy milyen nemű. Bizonyos képzők (néhány kivételtől eltekintve) meghatározzák a főnév nemét, a kivételeket pedig főként az egy szótagból álló (ahol a végződés nem a képzőből származik) illetve az élőlényt jelölő főnevek között találhatjuk.

Hímnemű képzők:
-ment
(egyetlen kivétel: une jument - kanca)


-age
(hat kivétel:
une page – oldal
une plage - part, sáv
une image – kép
une cage – ketrec
une nage – úszás
une rage - harag)
-isme (kivétel nélkül)


Nőnemű képzők:
-tion
(két kivétel:
un bastion – bástya
un cation - kation)


-sion (kivétel nélkül)


Bizonyos főnevek esetén a névelő jelentés-megkülönböztető szereppel bír, ezek közül a leggyakoribbak:

Hímnemű alak
Nőnemű alak
un finale
finálé
une finale
döntő (sporteseményen)
un livre
könyv
une livre
font (súlymérték)
un mi-temps
részmunkaidő
une mi-temps
félidő
un moule
minta, öntőforma
une moule
kagyló
un platine
platina
une platine
lemezjátszó
un poêle
kályha
une poêle
fazék
un poste
hely, poszt
une poste
posta
un solde
egyenleg
une solde
zsold
un somme
álom
une somme
összeg
un tour
kör vagy túra
une tour
torony
un vase
váza
une vase
iszap

A főnevek többes számával érdemes külön foglalkozni!
Elég hosszú anyag :-)

Ráadásul sok minden azonos a főnevek és melléknevek többes számánál, ezért célszerű ezt együtt megvizsgálni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése