Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2012. április 21., szombat

3. francia nyelvtan - a határozatlan névelő

A határozatlan névelő (Articles indéfinis)

Használata a magyar használatához hasonló.
A még nem ismert, közelebbről meg nem határozott főnevekre mutat rá.
„Egyre a sok közül!”

A határozatlan névelőt a franciában sokkal gyakrabban használjuk és olyankor is kitesszük, amikor a magyarban semmiféle névelő sem áll!
Pl.:
C’est un livre. – Ez (egy) könyv.

A határozatlan névelő többes számát névelő nélküli többes számú főnévvel fejezzük ki!
Pl.: des livres - könyvek

A határozatlan névelőnek is három alakja létezik

hímnem egyes számban (masculin singulier): un [án]
nőnem egyes számban (féminin singulier): une [ün])
többes számban mindkét nemben (pluriel): des [dé]

A többes számú alak és a hímnem egyes számú alak hangkötéssel kapcsolódik a magánhangzóval, vagy néma h-val kezdődő főnevekhez.

Ez pedig franciául:

un + consonne = un (pas de liaison) [án]
un + voyelle ou h muet = un (liaison) [án]
une + consonne = une [ün]
des + consonne = des (pas de liaison) [dé]
des + voyelle ou h muet = des (liaison) [déz]

A többes számú határozatlan névelő de alakúra változik, ha a főnév előtt jelző áll.
pl.:
J'ai acheté des roses - Vettem rózsákat.
J'ai acheté de jolies roses - Szép rózsákat vettem.


Tagadásban a határozatlan névelő helyére mindig a de elöljáró kerül.
 pl.: Je ne vois pas de chien. - Nem látok kutyát.

Kivéve, ha az csak a főnévre vonatkozó korlátozást jelöl.
Pl.: Je ne suis pas un idiot - Nem vagyok hülye. (Nem hülye vagyok.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése