Üdvözlet mindenkinek!

A mindennapjaimat firkantom ide az új városomban, Genfben...
Illetve hamarosan Franciaország és Douvaine felfedezése fog következni...


2012. március 12., hétfő

7. francia lecke - Az orrhangok és félhangok

Az orrmagánhangzók:
Az "n" és az "m" írásjel előtt álló
 - szóvégi
 - vagy szótagvégi
magánhangzó sajátos orrhangú színezetet kap, mintha náthásak lennénk:-)
Kiejtésük elég nehéz sajnos!
Próbáld meg befogott orral kiejteni a következőket:
"an", "on", "án" illetve "ön"...
Négy orrhang van, bár a harmadik és a negyedik eléggé egybeolvad.
A könyvekben a magánhangzó fölé tett hullámos vonallal jelzik...
De én inkább így jelölöm magamnak: [an], [on], [án] (a negyediket is így).
Én magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy elkezdem kiejteni az "n" hangot, de csak félig ejtem ki...
Vigyázat!
Ha az "n", vagy "m" után újabb magánhangzó következik, akkor nincs orrhang!!!
pl.: l'image [limázs] - a kép
Ugyanúgy nincs orrhang kettőzött "nn" és "mm" esetében!!!
pl.: la pomme [lápom] - az alma
1. [an]
"an", "am", "en" és "em" betűcsoportoknál:
pl.:
dans [dan] - ban, -ben
la chambre [lásanbr] - a szoba
la dent [ládan] - a fog
emporter [anporté] - elvinni
2. [on]
"on" és "om" betűcsoportoknál:
pl.:
non [non] - nem
le nom [lənon] - a név, főnév
prononcer [prononszé] - kiejteni
hongrois [ongroá] - magyar (férfi)
hongroise [ongroáz] - magyar (nő)
3. n]
"in", "im", "ain", "aim", "ein" betűcsoportoknál
és ritkán "ien", "yn", és "ym" betűcsoportoknál:
pl.:
le vin [ləván] - a bor
simple [szánpl] - egyszerű
le pain [ləpán] - a kenyér
faim [fán] - éhség
bien [bián] - jól
synchroniser [szánkronizé] - szinkronizálni
nymphe [nánf] - nimfa
4. n]
"un", "um" és ritkán "eun" betűcsoportoknál:
Ez a hang igazából az [án] és az [ön] hangok között van...
Nekem ezt a legnehezebb kiejteni. Ha csak magát a hangot akarom mondani, az még csak-csak megy...de a folyamatos beszédben nem:-)
Az interneten olvastam már olyan anyagot, hogy ez a negyedik orrhang a gyakorlatban már beolvadt a harmadikba. Ezért jelöltem én is ugyanúgy!!!
Én ugyanúgy ejtem és nem szokta kijavítani a tanárnő:-)
pl.:
un [án] - egy
lundi [lándi] - hétfő
le parfum [ləpárfán] - a parfüm
Mindenképpen megér egy pár sort a nőnemű és a hímnemű alak kiejtése főneveknél, mellékneveknél.
Ugyanis sokszor előfordul, hogy hímnemben orrhanggal ejtjük, nőnemben pedig nem!!!!
Ennek oka az az "e" betű, amit a nőnemű alakhoz kell írnunk.
pl.:
le voisin [ləvoázán] - a szomszéd (férfi)
la voisine [lávoázin] - a szomszéd (nő)
brun [brán] - barna (hímnem)
brune [brün] - barna (nőnem)
A félmagánhangzók:
Ezek nagyon röviden ejtett magánhangzók, 2 magánhangzó egymás után.
Különféle módon jelölik őket a könyvekben.
Én nem jelölöm semmi jellel, egyszerűen megjegyzem, hogy ha két magánhangzót írok egymás után, akkor azokat gyorsan kell egymás után ejteni:-)
A tanfolyamon 2 félmagánhangzót tanultunk:
1. [oá]
A következő esetekben: "oi", "oî"
pl.:
voilà [vlá] - íme itt
la bte [lábt] - a doboz
2. [oán]
A következő esetben: "oin"
pl.:
loin [ln] - messze
A könyvekben viszont még 2 félmagánhangzóval találkoztam, a teljesség kedvéért azokat is ideírom! Bár...nincs benne semmi ördöngősség!
Kicsit gyorsabban ejtjük a 2 magánhangzót egymás után.
3. "i + magánhangzó"
pl.:
pied [p] - láb
viande [viand] - hús
4. "u + i"
pl.:
cuisine [küizin] - konyha
oui [ui] - igen
És igen!!!
A magánhangzók végére értünk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése